हजुरको व्यापारको बार्षिक कारोबार दश करोड पुग्योत ? यदि पुग्यो भने
नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त !!
साथै आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचिकिृत !!
IRD Billing Approved भएको,
Accounting Software
for
Retail Billing, Super Market, Restaurant, Hotel, Pharmacy, Wholesale, Manufacturing Industries, Jewelry Shop कुनैपनि क्षेत्रकोलागि Software चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस ।
गेटवे सर्भिसेस एण्ड टेक्नोलोजी प्रा. लि.
Email :- admin@gatewayservices.com.np
Phone 023-542218 | 9801123080
# नेपालको लागि चाहिने सम्पूर्ण VAT Reports उपलब्ध ।
#multibranchbilling from Single Software.
#vat_billing #accountingsoftware #accounts #accountant #erp #margerp #marg #erp #retailsoftware #manufacturesoftware #billing #bestaccounting #distribution #manufacturing #software #margerpnepal #nepal #margerpsoftwarePharmacy #Shopsoftware #Kirana_Grocery_Shop_Software #POS_Software #Jewellery_Software #Restaurant_Software #Garment_Software #Retail_Software #Salon_Software #DISTRIBUTION_SOFTWARES #Pharma_Distribution_Software #FMCG_Distribution_Software #Mandi_AADHAT_Software #Warehouse_Manangement_Software #Wholesale_Distribution_Software #Automobile_Software #Supply_Chain_Management #DMSXpert_Multi_location_Software #MANUFACTURING_SOFTWARES #ERP_Software_Solution #Pharmaceutical_Manufacturing_Software #Ayurvedic_Homeopathic_Software #Automobile_Industry_Software #Textile_Software #Assembling_Industry_Software #Process_Manufacturing_Softwarec #Food_Beverage_Industry_Software

Previous Post Next Post