Team Meeting

Gateway Services Team Meeting

मिति :- प्रत्येक महिनाको ५ गते
समय :- 11:15 am - 12:15 pm
Google Meet Code :- nkp-czhr-vwk

Team Meeting मा Join हुन उपलब्ध गराइएको Google Meet Code प्रयोग गर्न वा तलको Google Meet को Icon मा Click गर्न सक्नुहुनेछ ।
नोट :- Meeting, Online Google Meet को माध्यमबाट हुने भएकोले आफ्नो Device मा Google Meet डाउनलोड गर्नु होला । प्राविधिक समस्या भएमा कम्पनीको Mobile No.  9801123080 मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ।